5e SRD >

Creatures

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | all

CR
Size
Type

19 Records Found

Name Source
Xanka
Xecha
Xel ’Unchesk
Xenabsorber
Xhkarsh
Xicalcoatl
Xill
Xill Leader
Xing Tian
Xipe Totec
Xiphus
Xolo Guardian
Xoraphond
Xorn
Xorn
Xorn
Xorn, Elder
Xorn, Elder
Xornid
Xtabay
Xydragis
Scroll To Top